Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Sylabusy - Filologia angielska (nauczycielska)

Filologia angielska-nauczycielska

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

1.

Przedmiot techniczny do wyboru I

wybieralny

2.

Przedmiot techniczny do wyboru II

wybieralny

3.

Technologia informacyjna

s. I

 

 

 

 

 

4.

Wychowanie fizyczne

s. I

s. II

 

 

 

 

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

5.

Język obcy

wybieralny

6.

Gramatyka praktyczna

s. I

s. II

s. III

s. IV

 

 

7.

Praktyczna nauka języka angielskiego

s. I

s. II

s. III

s. IV

s. V

s. VI

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

8.

Historia literatury brytyjskiej

 

 

s. III

s. IV

 

 

9.

Historia literatury amerykańskiej

 

 

 

 

s. V

s. VI

10.

Wstęp do literaturoznawstwa

 

 

s. III

s. IV

 

 

11.

Wiedza o krajach obszaru językowego – Wielka Brytania

 

s. II

 

 

 

 

12.

Wiedza o krajach obszaru językowego – Stany Zjednoczone

 

 

 

 

 

s. VI

13.

Historia Wielkiej Brytanii

s. I

 

 

 

 

 

14.

Historia USA

 

 

 

 

s. V

 

15.

Fonetyka z elementami fonologii

s. I

s. II

 

 

 

 

16.

Gramatyka opisowa

s. I

s. II

s. III

 

 

 

17.

Wstęp do językoznawstwa

 

s. II

 

 

 

 

18.

Wstęp do teorii akwizycji i komunikacji językowej

 

 

s. III

 

 

 

19.

Seminarium i praca dyplomowa

wybieralny

D. PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE

20.

Przedmiot fakultatywny 1

wybieralny

21.

Przedmiot fakultatywny 2

wybieralny

22.

Przedmiot fakultatywny 3

wybieralny

23.

Przedmiot fakultatywny 4

wybieralny

E. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

24.

Psychologia

s. I

 

 

 

 

 

25.

Pedagogika

 

s. II

 

 

 

 

26.

Podstawy dydaktyki

 

s. II

 

 

 

 

27.

Dydaktyka języka angielskiego

 

 

s. III

s. IV

s. V

 

28.

Kompetencje nauczyciela

 

 

 

s. IV

 

 

29.

Profilaktyka i wychowanie w szkole z edukacją zdrowotną

 

 

s. III

 

 

 

30.

Emisja głosu z kulturą żywego słowa

 

s. II

 

 

 

 

31.

Fakultet nauczycielski 1

wybieralny

32.

Fakultet nauczycielski 2

wybieralny

F. PRAKTYKI

33.

Praktyka asystencka

 

 

s. III

s. IV

 

 

34.

Praktyka nauczycielska

 

 

 

 

s. V

 

 

Karty przedmiotów wybieralnych

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Przedmiot techniczny do wyboru I

1.

Grafika rastrowa dla humanistów

s. I

 

 

 

 

 

2.

Grafika wektorowa dla humanistów

s. I

 

 

 

 

 

Przedmiot techniczny do wyboru II

1.

Grafika firmowa dla humanistów

s. I

 

 

 

 

 

2.

Cyfrowa fotogaleria dla humanistów

s. I

 

 

 

 

 

Język obcy

1.

Język niemiecki

 

s. II

s. III

s. IV

s. V

s. VI

2.

Język hiszpański

 

s. II

s. III

s. IV

s. V

s. VI

Seminarium i praca dyplomowa

1.

Seminarium językoznawcze

 

 

 

s. IV

s. V

s. VI

2.

Seminarium literaturoznawcze

 

 

 

s. IV

s. V

s. VI

3.

Seminarium kulturoznawcze

 

 

 

s. IV

s. V

s. VI

Przedmiot fakultatywny 1

1.

Wstęp do językoznawstwa kognitywnego

 

 

s. III

 

 

 

2.

Wstęp do socjolingwistyki

 

 

s. III

 

 

 

3.

Język mediów

 

 

s. III

 

 

 

Przedmiot fakultatywny 2

1.

Historia języka I

 

 

 

s. IV

 

 

2.

Historia języka II

 

 

 

s. IV

 

 

Przedmiot fakultatywny 3

1.

Mit Don Żuana w kulturze brytyjskiej

 

 

 

 

s. V

 

2.

XX-wieczna nowela brytyjska

 

 

 

 

s. V

 

Przedmiot fakultatywny 4

1.

Tłumaczenie biznesowe

 

 

 

 

 

s. VI

2.

Tłumaczenie prawnicze

 

 

 

 

 

s. VI

Fakultet nauczycielski 1

1.

Podstawy logopedii

 

 

 

s. IV

 

 

2.

Podstawy terapii pedagogicznej

 

 

 

s. IV

 

 

Fakultet nauczycielski 2

1.

Dyslalia

 

 

 

 

 

s. VI

2.

Metody terapii pedagogicznej

 

 

 

 

 

s. VI