Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

MSDN - Bezpłatne oprogramowanie

Adres ELMS- Systemu do Pobierania Oprogramowania i Licencji (CDKEY):


http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=0446a415-886f-e011-971f-0030487d8897&JSEnabled=1


Dane do zalogowania się to:

  • dla studentów numer indeksu oraz hasło z systemu USOSWeb. Te same dane służą do zalogowania się w USOSWeb. Po zalogowaniu się do USOSWeba albo do MSDN jest się automatycznie zalogowanym w obu systemach.
  • pracownicy w celu zalogowania podają pierwszą część służbowego adresu e-mail przed znakiem @ oraz hasło do konta pocztowego. Pracownik Jan Kowalski posiadający konto pocztowe j.kowalski@pwsz.elblag.pl jako nazwę użytkownika potrzebną do zalogowania powinien podać j.kowalski.

 

Czym jest MSDN AA?

MSDN AA (ang. Microsoft Developer Network Academic Alliance) to inicjatywa firmy Microsoft Corporation (Redmont, USA) udostępniania na korzystnych warunkach licencji na użytkowanie jej oprogramowania uczelniom wyższym realizującym programy nauczania informatyki dla wielu dziedzin i zastosowań. Uczestnikiem (subskrybentem) MSDN AA może zostać Wydział uczelni wyższej spełniający kryterium nauczania informatyki w programach studiów. Uczestnictwo w MSDN AA ma formę subskrypcji odnawianej w cyklu rocznym, która zapewnia dostęp do oprogramowania systemowego (systemy operacyjne), narzędziowego (m.in. narzędzia programistyczne) i aplikacyjnego firmy Microsoft za wyjątkiem pakietu MS Office.

Co to jest ELMS?


ELMS (E-academy License Management System) jest to system pozwalający na automatyczną dystrybucję oprogramowania MSDNAA wśród użytkowników. Każdy wydział posiadający MSDNAA może nieodpłatnie skorzystać z ELMS i dzięki temu umożliwić swoim studentom legalne pobieranie oprogramowania MSDNAA poprzez stronę internetową. System działa na zasadzie sklepu internetowego w którym ceny są zawsze równe 0 zł. Oprogramowanie wraz z kluczami można pobierać wprost ze strony bez potrzeby pisania jakichkolwiek podań.

Możliwości i ograniczenia.

Oprogramowanie udostępniane w ramach subskrypcji MSDN AA nie posiada ograniczeń funkcjonalnych i może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów subskrybenta pod warunkiem wykorzystywania go wyłącznie do projektowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz działalności naukowo-badawczej.

Pracownicy i studenci mogą korzystać z oprogramowania udostępnianego w ramach subskrypcji MSDN AA bez ograniczeń w zakresie wyboru produktów, ale z indywidualnymi (personalnymi) ograniczeniami, co do ilości kopii, jakie można zainstalować. Użytkownicy mogą instalować to oprogramowanie na swoich służbowych i domowych komputerach osobistych.

Oprogramowania udostępniane w ramach subskrypcji MSDN AA nie można natomiast wykorzystywać do prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze dochodowym bądź dla potrzeb działalności administracyjno-organizacyjnej (np. w Dziekanatach, do prowadzenia serwerów wydziałowych niezwiązanych z dydaktyką, itp.). Oprogramowania dostępnego w ramach subskrypcji MSDN AA nie wolno również wykorzystywać do budowania i eksploatacji infrastruktury informatycznej uczelni (np. na serwerach ogólnouczelnianych).