Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Wyjazdy pracowników za granicę w ramach Programu Erasmus+

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza nabór pracowników uczelni na wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus w celu prowadzenia zajęć lub udziału w szkoleniu na rok akademicki 2015/2016. Wyjazd należy zrealizować do końca września 2016 roku. Podania będą przyjmowane w Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą do 9 lipca 2015 r.

 

WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ ZE STUDENTAMI


Głównym celem wyjazdów kadry akademickiej w ramach programu Erasmus+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej.

Minimalny wymiar to 8 godzin dydaktycznych w tygodniu (lub w dowolnym krótszym okresie). Minimalny okres pobytu to 2 dni, a maksymalny 2 miesiące.

Granty wypłacane wykładowcom wyjeżdżającym do uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia zajęć z założenia nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z wyjazdem. Grant służy jedynie wyrównaniu różnicy kosztów utrzymania ponoszonych przez wykładowców w kraju ojczystym i docelowym.


Po upływie terminu składania zgłoszeń na wyjazdy Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ powołana przez Rektora dokona kwalifikacji kandydatów na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+, następnie zostanie przekazana Rektorowi do zatwierdzenia.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus+ jest ocena "Staff mobility agreement teaching", który należy dostarczyć do Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą (ul. Wojska Polskiego 1, p.224) do dnia 09.07.2015 r.

Warunki konieczne kwalifikujące do wyjazdu w ramach programu Erasmus:

1. obywatelstwo państwa uczestniczącego w Programie Erasmus, prawo stałego pobytu lub 

    status uchodźcy w państwie uczestniczącym w Programie Erasmus+, 

2. nauczyciel akademicki musi być pracownikiem dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu,

3. znajomość języka obcego, w  stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych  w  uczelni   przyjmującej,    

4. doświadczenie dydaktyczne.

 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW UCZELNI W CELACH SZKOLENIOWYCH

Wyjazdy w ramach Programu  Erasmus+ mają na celu udział w szkoleniu. Wyjazdy mogą być realizowane do uczelni posiadających ważną kartę Erasmusa+ lub do instytucji, które mogą być zdefiniowane jako przedsiębiorstwo. Minimalny okres pobytu to 2 dni, a maksymalny 2 miesiące.

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o złożenie „Staff mobility agreement training” w Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą (ul. Wojska Polskiego 1, pok. 224) w terminie do 09.07.2015 r.


Po upływie terminu składania zgłoszeń na wyjazdy Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ powołana przez Rektora dokona kwalifikacji kandydatów na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+, następnie zostanie przekazana Rektorowi do zatwierdzenia.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus jest ocena  "Staff mobility agreement teaching" i „Staff mobility agreement training”
Kryteriami, które będą również brane pod uwagę przy kwalifikacji kandydatów są:
- znajomość języka obcego,
- doświadczenie zawodowe.


Zasady podziału subwencji Programu Erasmus+ w PWSZ w Elblagu na rok akad. 2015/16


Strona Agencji Narodowej Programu Erasmus+

Pytania proszę kierować do pracowników Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą: bpwz@pwsz.elblag.pl