Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Dyplomanci

REGULAMIN DYPLOMOWANIA W INSTYTUCIE POLITECHNICZNYM - treść regulaminu
załącznik 1 do Regulaminu dyplomowania - treść

załącznik 2 do Regulaminu dyplomowania - treść

 

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY ORAZ ELEKTRONICZNEJ ARCHIWIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH - treść

Zarządzenie Rektora w sprawie Regulaminu antyplagiatowego oraz elektronicznej archiwizacji prac dyplomowych - treść

 

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZASAD SPORZĄDZANIA DYPLOMU I SUPLEMETU - treść

 • katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu - druk
 • formularz osiągnięć studenta (student składa w dziakanacie) - druk

DRUKI DLA STUDENTÓW:

 • Wzór tematu pracy dyplomowej  - druk
 • Strona tytułowa pracy dyplomowej - druk
 • Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego - druk - drukowane dwustronnie
 • Oświadczenie dot. praw autorskich - druk (nie należy umieszczać w pracy)
 • Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej - druk
 • Karta konsultacji dyplomanta - druk

WYTYCZNE DO PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ - dokument

Zestawy pytań na egzamin dyplomowy oraz zasady losowania pytań:

 • Uchwała Rady Instytutu Politechnicznego dot. zestawów pytań na egzamin dypl. oraz zasad losowania pytań dla studentów kierunku OŚ  - uchwała
 • Uchwała Rady Instytutu Politechnicznego dot. zestawów pytań na egzamin dypl. oraz zasad losowania pytań dla studentów kierunku MiBM- uchwała (dot. studentów rekrutowanych w roku 2010 i latach późniejszych)
 • Uchwała Rady Instytutu Politechnicznego dot. zestawów pytań na egzamin dypl. oraz zasad losowania pytań dla studentów kierunku Budownictwo- uchwała (dot. studentów rekrutowanych w roku 2010 i latach późniejszych)
 • Zestaw pytań dla kierunku ochrona środowiska - pytania
 • Zestaw pytań dla kierunku mechanika i budowa maszyn - pytania - dot. studentów rekrutowanych w roku 2010 i latach późniejszych
 • Zestaw pytań dla kierunku budownictwo - pytania - dot. studentów rekrutowanych w roku 2012 i w latach późniejszych

Warunki przystąpienia do obrony pracy dyplomowej – wyciąg z Regulaminu dyplomowania § 11 :

 • uzyskanie zaliczenia z przedmiotów z całego toku studiów
 • złożenie w Dziekanacie IP niżej wymienionych dokumentów w terminach określonych w § 8, ust. 1, 2::
 • podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego z pozytywną opinią opiekuna pracy- drukowane dwustronnie
 • dwa egzemplarze pracy dyplomowej wydrukowane dwustronnie i zbindowane
 • STUDENT DRUKUJE PRACĘ POBRANĄ ZE STRONY www.apd.pwsz.elblag.pl ZAWIERAJĄCĄ NUMERY KONTROLNE STRON (znajdujące się w lewym dolnym rogu) !!!!
 • oświadczenie (dotyczące praw autorskich)
 • 4 fotografie formatu 4.5 x 6.5 cm; + dodatkowo jedno zdjęcie do dyplomu w języku obcym
 • Karta konsultacji dyplomanta
 • wprowadzenie pracy dyplomowej wraz załącznikami wg scenariusza do Systemu Archiwum Prac Dyplomowej na stronie www.apd.pwsz.elblag.pl wg instrukcji

Na wniosek studenta może zostać wydany dyplom w języku angielskim, niemiecki, hiszpańskim, francuskim oraz rosyjskim po uiszczeniu dodatkowej opłaty 40 zł oraz dostarczeniu dodatkowego zdjęcia z podaniem do Dziekanatu lub w ciągu 30 dni od obrony do Działu Kształcenia zgodnie z § 12 pkt. 3 i § 20 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 14-09-2011 (Dz.U. 2011 Nr 201, poz. 1188).