Informatyka

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: inżynier
Czas trwania: 4 lata (osiem semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności*:

 • administracja systemów i sieci komputerowych
 • projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe
 • grafika komputerowa i multimedia**

*specjalności obierane są po 2-gim roku studiów

** tylko na studiach stacjonarnych

 

Jaką wiedzę zdobędziesz?
Studia na kierunku Informatyka pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

 • programowania w kilku stosowanych na świecie językach programowania (obecnie C#, Java, C++),
 • posługiwania się oprogramowaniem narzędziowym umożliwiającym samodzielne wykonywanie graficznych i multimedialnych zadań rynkowych,
 • twórczego rozwiązywania problemów informatyzacji małych i średnich podmiotów gospodarczych poprzez identyfikację ich potrzeb, projektowanie, programowanie i testowanie systemu komputerowego,
 • projektowania, budowy i eksploatacji lokalnych oraz rozległych sieci komputerowych,
 • stosowania właściwego oprogramowania oraz identyfikowania potrzeb podmiotów gospodarczych w fazie poprzedzającej informatyzację,
 • znajomości języka angielskiego,
 • zarządzania projektami informatycznymi.

Praktyki
Studenci podczas siódmego semestru odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych ze studiowanym kierunkiem.

Przykładowe miejsca praktyk:

 • Deutsche Telekom AG, Niemcy
 • CAS, Niemcy
 • OPEGIEKA sp. z o.o.
 • LufthansaSystems Poland Sp. z o.o., Gdańsk
 • Energa -Operator S.A. O/Elbląg

Co po studiach?
Absolwentom kierunku Informatyka studia zapewnią solidną wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności informatyczne, które umożliwiają w przyszłości pracę na stanowiskach administratorów sieci, administratorów baz danych, projektantów systemów informatycznych, programistów, analityków itd. Studenci kończący naszą Uczelnię są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach uzupełniających II stopnia.Plany studiów:


Szczegółowe zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty do rekrutacji

Zapisz się na studia