Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Agada Laskiewicz


Agada Laskiewicz
średnia ocen: 4.59
agata_laskiewicz@wp.pl

Rok: 2015

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: Administracja

Specjalność: administracja bezpieczeństwa publicznego


Tytuł pracy dyplomowej:

Aspekty prawne bankowości elektronicznej


Osiągnięcia i nagrody:

Stypendium Rektora PWSZ w Elblągu (rokrocznie, przez cały tok studiów)


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

Sąd Okręgowy w Elblągu II wydział Karny, VI Wydział Karny Odwoławczy (praktyka zawodowa)


Zainteresowania:

literatura, muzyka, film, kosmetologia, polityka


Rodzaj poszukiwanej pracy:

praca kreatywna


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - zaawansowany
język angielski w piśmie - zaawansowany
język niemiecki w mowie - podstawowy
język niemiecki w piśmie - podstawowy