Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Filologia

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania: 3 lata (sześć semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne

Ogólna charakterystyka kierunku studiów i efekty kształcenia

 

Karty przedmiotów (sylabusy):

LINGWISTYKA STOSOWANA - język angielski z językiem niemieckim

FA - filologia angielska nauczycielska

FA - filologia angielska - języki obce w biznesie

FG - filologia germańska - języki obce w biznesie