Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Rozliczenie po powrocie ze stypendium

Po powrocie ze stypendium należy złożyć w Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

  • Potwierdzenie pobytu o okresie odbytych studiów z Uczelni zagranicznej Confirmation of Participation in Erasmus Exchange Program
  • Wykaz zaliczeń Transcript of records

Każdy student powracający ze stypendium Erasmusa+ zobowiązany jest do wypełnienia raportu uczestnika (EU - survey), który otrzyma na maila na koniec pobytu.

Na koniec okresu mobilności Uczestnik, z wyjątkiem osób dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu  on-line test biegłości językowej.