Filologia polska

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania: 3 lata (sześć semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne
 

Specjalności:


 

Specjalność: filologia polska - nauczycielska

Studia I stopnia - trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata z uprawnieniami do nauczania języka polskiego w klasach IV-VI w szkołach podstawowych. 


Sylwetka absolwenta:

Studia w PWSZ w Elblągu na kierunku Filologia polska o specjalności filologia polska - nauczycielska pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

•     literatury polskiej i obcej, teorii literatury, historii języka polskiego oraz języka jako środku porozumiewania się i tworzywa literatury oraz  kultury współczesnej i multimediów,
•    wiedzy psychologicznej i społecznej o człowieku,
•    nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych,

•    projektowania działań dydaktyczno-wychowawczych, analizowania i diagnozowania zjawisk dydaktycznych;

•    nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych.

 

Program Erasmus+

W ramach europejskiego programu LLP Erasmus studenci IPJ mogą część studiów (od 1 do 2 semestrów) odbyć w zagranicznych uczelniach partnerskich. Uczelnia m.in. proponuje wyjazdy do Hiszpanii, Niemiec, Czech, na Węgry, Łotwę i Słowację.

 

Praktyki

Integralną częścią studiów na specjalności jest praktyka pedagogiczna w łącznym wymiarze 360 godzin.

Co po studiach?

Absolwenci filologii polskiej - nauczycielskiej mogą znaleźć zatrudnienie jako nauczyciele języka polskiego w klasach IV-VI w szkołach podstawowych.

Gruntowne wykształcenie filologiczne stanowi ponadto punkt wyjścia do kontynuowania nauki na studiach magisterskich II stopnia na specjalnościach nauczycielskich, kulturoznawczych oraz pokrewnych.


Szczegółowe zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty do rekrutacji

Specjalność: Filologia polska - nauczycielska z językiem angielskim

Studia I stopnia - trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata z uprawnieniami do nauczania języka polskiego i dodatkowo, po uzyskaniu certyfikatu językowego,  języka angielskiego w klasach IV-VI w szkołach podstawowych.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia w PWSZ w Elblągu na kierunku Filologia polska  pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu:


•     literatury polskiej i obcej, teorii literatury, historii języka polskiego oraz języka jako środku porozumiewania się i tworzywa literatury oraz  kultury współczesnej i multimediów
•    wiedzy psychologicznej i społecznej o człowieku,
•    nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych,

•    projektowania działań dydaktyczno-wychowawczych, analizowania i diagnozowania zjawisk dydaktycznych;

•     nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych.

W ramach europejskiego programu LLP Erasmus studenci IPJ mogą część studiów (od 1 do 2 semestrów) odbyć w zagranicznych uczelniach partnerskich. Uczelnia m.in. proponuje wyjazdy do Hiszpanii, Niemiec, Czech, na Węgry, Łotwę i Słowację.

 

Praktyki

Integralną częścią studiów na specjalności jest praktyka pedagogiczna w łącznym wymiarze 360 godzin.

 

Co po studiach?

Absolwenci  filologii polskiej nauczycielskiej z językiem angielskim mogą znaleźć zatrudnienie jako nauczyciele języka polskiego i, po uzyskaniu certyfikatu językowego, języka angielskiego w klasach IV-VI w szkołach podstawowych.

Gruntowne wykształcenie filologiczne stanowi ponadto punkt wyjścia do kontynuowania nauki na studiach magisterskich II stopnia na specjalnościach nauczycielskich, kulturoznawczych oraz pokrewnych.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty do rekrutacji

 

Specjalność: dziennikarstwo i nowe media

Studia I stopnia - trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata z kompetencjami do pracy dziennikarza w środkach masowego przekazu.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu:
•     literatury polskiej i obcej, teorii literatury, historii języka polskiego oraz języka jako środka porozumiewania się i tworzywa literatury oraz  kultury współczesnej i multimediów,
•    podstaw prawa prasowego, gatunków dziennikarskich i edycji tekstów,
•    dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego,
•    nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych.

 

Program Erasmus+

W ramach europejskiego programu LLP Erasmus studenci IPJ mogą część studiów (od 1 do 2 semestrów) odbyć w zagranicznych uczelniach partnerskich. Uczelnia m.in. proponuje wyjazdy do Hiszpanii, Niemiec, Czech, na Węgry, Łotwę i Słowację.

 

Praktyki

Integralną częścią studiów na specjalności jest praktyka pedagogiczna w łącznym wymiarze 360 godzin.

 

Co po studiach?

Absolwenci filologii polskiej – dziennikarstwo i nowe media mogą znaleźć zatrudnienie w:

- prasie, radiu i telewizji

- redakcjach portali internetowych

- agencjach PR i reklamowych

- agencjach e-marketingu

- ośrodkach badań opinii społecznej i rynku

- instytucjach kulturalnych i artystycznych

Gruntowne wykształcenie filologiczne stanowi ponadto punkt wyjścia do kontynuowania nauki na studiach magisterskich II stopnia na specjalnościach kulturoznawczych oraz pokrewnych.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty do rekrutacji

Zapisz się na studia