Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Wsparcie językowe Erasmus+

Online Linguistic Support (OLS)

Jest to narzędzie oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+ (sektory: kształcenie i szkolenia zawodowe, młodzież i szkolnictwo wyższe). Online Linguistic Support jest dostępny pod adresem:
www.erasmusplusols.eu

OLS jest obowiązkowy.
Oznacza to dla studentów wyjeżdżający w ramach Erasmus+:
- wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej w terminie określonym przez uczelnię (10 dni) - po otrzymaniu informacji z OLS
- udział w kursie językowym on-line; dostęp do kursu językowego będzie możliwy przez taki czas, jaki został podany przez uczelnię w OLS jako czas trwania stypendium licząc od pierwszego logowiania, np. pobyt 6 miesięczny: pierwsze logowanie się studenta 10.10.N, dostęp do kursu do 10.04.N+1;
- na dwa tygodnie przed końcem pobytu uczestnik, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego testu do wypełnienia w ciągu 10 dni.