Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Małgorzata Arapinowicz


Małgorzata Arapinowicz
średnia ocen: 4,82
arapinki@wp.pl

Rok: 2012

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: Ekonomia

Specjalność: przedsiębiorczość gospodarcza


Osiągnięcia i nagrody:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2009/2010,
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2010/2011,
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2011/2012.


Rodzaj poszukiwanej pracy:

ESSzPSP ZOZ w Elblągu


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - podstawowy
język angielski w piśmie - podstawowy