Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Matusz Głowacki


Matusz Głowacki
średnia ocen: 4,45
grelack@o2.pl

Rok: 2012

Instytut Politechniczny

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Specjalność: technologia i eksploatacja maszyn


Tytuł pracy dyplomowej:

Diagnozowanie uszkodzeń łożysk tocznych


Osiągnięcia i nagrody:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2010/2011,
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2011/2012,
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2012/2013.


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

Praktyka zawodowa w Hochschule Bremen,
Praktyka - Praca w METAL - EXPERT.


Zainteresowania:

Piłka nożna,
Film,
Hipnoza,
Metalizm,
Sugestia,
Prawda,
Motywacja,
Mechanizm ludzkiej psychiki i zachowania.


Znajomość języków obcych: