Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Ubezpieczenie 2017/2018

UWAGA STUDENCI !

UBEZPIECZENIE NNW 2017/2018

Zaczęliśmy zbiórkę na ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

SKŁADKA: 40 zł

SUMA UBEZPIECZENIA: 22.500 zł

UBEZPIECZYCIEL: GENERALI

Do ubezpieczenia mogą przystąpić studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 
Do zawarcia ubezpieczenia wymagana jest aktualna legitymacja studencka.


Ubezpieczenie obejmuje również PRAKTYKI,
na które wymagane jest obowiązkowo ubezpieczenie NNW.

Składki zbieramy do  25 listopada 2017 r.

Jest to ostateczny termin, w którym będą zbierane składki na ubezpieczenie !

 Składki na ubezpieczenie zbieramy przez:

1. starostów
2. osobiście w Biurze Rady Studentów – Akademik przy ul. Wspólnej – pok. 03

Forma płatności: gotówka

Osoby, które wpłacą składkę w ww. terminie są objęte ubezpieczeniem od

01.10.2017 do 30.09.2018
w kraju i zagranicą 24 godziny na dobę.

Starostów, którzy będą chcieli zbierać składkę na swoim roku prosimy
o niezwłoczny kontakt na rs@pwsz.elblag.pl lub poprzez Facebooka rspwszelblag, w celu uzyskania dodatkowych informacji. 

Składki na ubezpieczenie można wpłacać tylko i wyłącznie
w biurze Rady Studentów w Akademiku "na Wspólnej"

 

Starości, którzy będą zbierać pieniądze na ubezpieczenie proszeni są o ich przechowanie
a następnie przekazanie do biura Rady Studentów, w trakcie dyżurów OSÓB UPOWAŻNIONYCH do zbierania wpłat:
Poniedziałek: 12:00 - 14:00
Środa: 9:30 - 11:30

 
ODLICZONE pieniądze prosimy przynosić w (niezaklejonych) kopertach, z naniesioną adnotacją o ilości osób, kwocie, kierunku, specjalności i roku studiów. 


 

STAROŚCI: listy osób ubezpieczonych przyjmujemy TYLKO I WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej w arkuszu EXCEL
(na pendrive) !

 

WZÓR DOKUMENTU DLA STAROSTY (excel):   >>pobierz


W nazwie pliku wpisujemy kierunek, specjalność i rok,
np. Administracja-AS-1 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:   

 rs@pwsz.elblag.pl

rspwszelblag

513 777 186

508 209 384