Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Uwaga ! Dyplomanci !

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

W dziekanacie należy złożyć:

 • dwa egzemplarze pracy dyplomowej wydrukowane dwustronnie i zbindowane oraz wersję elektroniczną pracy w formacie PDF wraz z załącznikami ( płyta przymocowana do tylnej okładki pracy)
 • STUDENT DRUKUJE PRACĘ POBRANĄ ZE STRONY www.apd.pwsz.elblag.pl ZAWIERAJĄCĄ NUMERY KONTROLNE STRON (znajdujące się w lewym dolnym rogu) !!!
 • Wprowadzenie pracy dyplomowej wraz z załącznikami wg scenariusza do Systemu Archiwum Prac Dyplomowych na stronie www.apd.pwsz.elblag.pl wg instrukcji 
 • podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego z pozytywną opinią opiekuna pracy - drukowane dwustronnie - 21 dni przed planowanym terminem obrony
 • Oświadczenie _zał. nr 1 do Regulaminu Antyplagiatowego - zbindowane razem z pracą dyplomową (na końcu pracy)
 • Oświadczenie_ zał. nr 2 do Regulaminu Antyplagiatowego - zbindowane razem z pracą dyplomową ( na końcu pracy)
 • Oświadczenie studenta - zbindowane razem z pracą dyplomową ( na końcu pracy )
 • dowód wpłaty za wydanie dyplomu - opłata wynosi 60 zł za dyplom w j. polskim oraz dla osób chętnych 40 zł za dyplom w j.obcym ( należy złożyć podanie  w ciągu 30 dni od daty egzaminu dyplomowego do Działu Kształcenia o wystawienie dyplomu w j.obcym i dołączyć dodatkowe zdjęcie ) -  do dnia egzaminu
 • WPŁATY TYLKO NA KONTO WYGENEROWANE PRZEZ USOS
 • 4 fotografie 45 X 65 mm - do dnia egzaminu
 • dzienniczek praktyk - do dnia egzaminu

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZASAD SPORZĄDZANIA DYPLOMU I SUPLEMENTU - zarz.nr 12/2016

 • katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu - druk
 • formularz osiągnięć studenta ( student składa w dziekanacie do dnia obrony) - druk

Pliki do ściągnięcia