Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Aleksandra Tabor


Aleksandra Tabor
średnia ocen: 4,62
jest_kul@wp.pl

Rok: 2014

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: Ekonomia

Specjalność: przedsi?biorczo?? gospodarcza


Tytuł pracy dyplomowej:

Absolweni PWSZ na elbl?skim rynku pracy


Osiągnięcia i nagrody:

stypendium Rektora dla najlepszych studentów za II i III rok studiów


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

praktyki zawodowe w ALSTOM POWER Sp. z o.o. w Elbl?gu


Zainteresowania:

pika siatkowa, muzyka, ?piew, gra na gitarze, podró?e, gotowanie


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - ?redniozaawansowany
język angielski w piśmie - ?redniozaawansowany