Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Mateusz Bober


Mateusz Bober
średnia ocen: 4,24
mateusz.bober94@gmail.com

Rok: 2016

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: Ekonomia

Specjalność: ekonomika turystyki


Tytuł pracy dyplomowej:

Turystyka uzdrowiskowa w Polsce na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego.


Osiągnięcia i nagrody:

stypendium Rektora PWSZ w Elblągu dla najlepszych studentów za rok 2016/2017


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Ziemi Elbląskiej (praktyki zawodowe 25.02.2016-16.06.2016)


Zainteresowania:

piłka nożna, koszykówka, geografia, podróże, turystyka rowerowa


Rodzaj poszukiwanej pracy:

organizacje turystyczne w Polsce, przedsiębiorstwa turystyczne (biura podróży)


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - średniozaawansowany
język angielski w piśmie - średniozaawansowany