Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Dominika Kalicka


Dominika Kalicka
średnia ocen: 4,66
dominika.kalicka@interia.pl

Rok: 2016

Instytut Pedagogiczno-Językowy

Kierunek: Pedagogika

Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie


Tytuł pracy dyplomowej:

Internet jako źródło relacji koleżeńskich młodzieży gimnazjalnej


Osiągnięcia i nagrody:

stypendium naukowe


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

wolontariat: Akademia Dziecięca, animacje, zajęcia pozalekcyjne SP 4, praca: 4 miesiące McDonald


Zainteresowania:

gry planszowe, gry komputerowe, poezja R. Wojaczka, domowe nalewki


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - średniozaawansowany
język angielski w piśmie - średniozaawansowany