Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Płatności

Terminy opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych:
Opłaty semestralne mogą być wnoszone w pięciu równych ratach (10 rat w roku akademickim) w niżej podanych terminach:
 1. za zajęcia w semestrze zimowym
  • I rata - do 25 września
  • II rata - do 25 października
  • III rata - do 25 listopada
  • IV rata - do 25 grudnia
  • V rata - do 25 stycznia
 2. za zajęcia w semestrze letnim
  • I rata - do 25 lutego
  • II rata - do 25 marca
  • III rata - do 25 kwietnia
  • IV rata - do 25 maja
  • V rata - do 25 czerwca

UWAGA! - Prosimy o niewykorzystywanie numeru konta wygenerowanego w procesie rekrutacji.


 • Wszelkie płatności (czesne, akademik, kursy, dyplomy, legitymacje, indeksy) student wnosi na konto wygenerowane za pomocą poniższego formularza.
Generator numerów kont dla studentów
Podaj swój numer pesel (11 cyfr):
Podaj swoje imię:
Podaj swoje nazwisko:

Opłaty rekrutacyjne

 • Opłatę rekrutacyjną wykonuje się w sposób opisany w serwisie rekrutacji elektronicznej irk.pwsz.elblag.pl.

Studia podyplomowe

 • Czesne za studia podyplomowe student wnosi na ogólne konto uczelni (na końcu tej strony).

Faktury za usługi edukacyjne

 • Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi wystawia się na podmiot (studenta/słuchacza), z którym zawarto umowę o naukę.
 • Faktura VAT potwierdzająca dokonanie opłaty z tytułu świadczonych przez Uczelnię usług edukacyjnych może zostać wystawiona na pracodawcę jako nabywcę usługi tylko w przypadku, kiedy pracodawca zawrze z Uczelnią umowę cywilnoprawną na świadczenie takich usług na rzecz oddelegowanego pracownika.
 • Dokonanie wpłaty przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika z tytułu świadczonych przez PWSZ usług edukacyjnych nie zmienia faktu, że usługobiorcą jest pracownik. W takim przypadku w wystawionej fakturze pracownik (student/słuchacz) zostanie wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował jako płatnik.
 • W sprawach dotyczących wystawienia faktur prosimy zwracać się na adres : w.kieliszek@pwsz.elblag.pl

Ogólne konto uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg
Bank Zachodni WBK S.A. I O/Elbląg
21 1090 2617 0000 0006 5200 2942


W polu "tytułem" proszę podać imię i nazwisko, rok i kierunek studiów oraz czego wpłata dotyczy. Od opłat wykonywanych w siedzibie Banku Zachodniego WBK, przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu, nie jest pobierana prowizja.