Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Paulina Białkowska


Paulina Białkowska
średnia ocen: 4.6
bialkowskaeg@gmail.com

Rok: 2015

Instytut Politechniczny

Kierunek: Ochrona środowiska

Specjalność: inżynieria ekologiczna


Tytuł pracy dyplomowej:

Ocena stanu jakości wód powierzchniowych dorzecza Zalewu Wiślanego na obszarze Polski w świetle realizacji ramowej Dyrektywy Wodnej.


Osiągnięcia i nagrody:

stypendium Rektora dla najlepszych studentów na II, III i IV roku


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

praktyka zawodowa w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Olsztynie, delegatura w Elblągu, Dział Monitoringu Środowiska.


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - podstawowy
język angielski w piśmie - podstawowy
język niemiecki w mowie - średniozaawansowany
język niemiecki w piśmie - średniozaawansowany