Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Wybory uzupełniające Samorząd PWSZ 2017

Komunikat Studenckiej Komisji Wyborczej

Zgodnie z § 8 Regulaminu Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające  do Rady Studentów PWSZ w Elblągu. Swoje kandydatury mogą zgłaszać wszyscy studenci. Głosować będą mogli wszyscy studenci, każdy na swoim Instytucie, zgodnie z Regulaminem Wyborczym do Rady Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 

 

 

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin wyborów dostępne są na stronie poniżej oraz w biurze Rady Studentów. 


Lista kandydatów i wyniki wyborów będą umieszczone na stronie internetowej rs.pwsz.elblag.pl, fanpage facebook.com/rspwszelblag oraz w budynkach Uczelni. Wszelkie zapytania w sprawie wyborów prosimy kierować na adres e-mail: rs@pwsz.elblag.pl.

 

Skan formularza należy wysłać na e-mail rs@pwsz.elblag.pl, tytułem „Formularz - wybory 2017


 

Aktualny Harmonogram wyborów uzupełniających do Rady Studentów PWSZ w Elblągu 2017

31 października 2017 – koniec zbierania zgłoszeń od kandydatów

01 listopada 2017 – ogłoszenie listy kandydatów 

03 listopada 2017 – głosowanie

10 listopada 2017 – ogłoszenie wyników

 

 


1. Formularz zgłoszeniowy

2. Regulamin wyborów

 

Przewodniczący

Studenckiej Komisji Wyborczej

 

*komisja zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu wyborów

**liczba miejsc ograniczona