Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Sylwia Drozdowska


Sylwia Drozdowska
średnia ocen: 4,23
drozdowskasylwia@gmail.com

Rok: 2012

Instytut Politechniczny

Kierunek: Budownictwo


Tytuł pracy dyplomowej:

Projekt technoligii i organizacji robót przy budowie mostu obiektu stałego


Osiągnięcia i nagrody:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2009/2010,
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2010/2011.


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

Praktyka zawodowa w firmie "DUAL" w Elblągu


Zainteresowania:

Siatkówka


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - średniozaawansowany
język angielski w piśmie - średniozaawansowany