Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Anna Chudon


Anna Chudon
średnia ocen: 4,46
annachudon@interia.pl

Rok: 2014

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: Ekonomia

Specjalność: ekonomika turystyki


Tytuł pracy dyplomowej:

Zarz?dzanie kapita?em ludzkim w przedsi?biorstwach turystycznych


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

praktyki w H TOP HOTELS GROUP w Hiszpanii w ramach ERASMUS


Zainteresowania:

psychologia, coaching, podró?e


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - podstawowy
język angielski w piśmie - podstawowy

hiszpa?ski - komunikatywny