Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Centrum Egzaminacyjne Pearson Test of English

W styczniu 2017 roku nasza uczelnia uzyskała status Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Pearson Test of English. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i oczekiwaniom pracodawców, oferujemy możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na 6 poziomach, A1, A2, B1, B2 oraz C1 i C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

 

Decydując  się na egzamin  Pearson Test of English General (PTE General):

-          zwiększysz swoje szanse na podjęcie studiów i pracy za granicą, na przykład w programie Erasmus

-          uzyskasz międzynarodowy certyfikat potwierdzający umiejętności językowe niezbędne w dalszej karierze zawodowej lub naukowej

-          wzbogacisz swoje CV o certyfikat honorowany przez tysiące firm i uczelni w Polsce i na świecie

-          potwierdzisz opanowanie wymaganego standardu języka angielskiego

-          będziesz mieć możliwość zdobycia lepszej pracy

-          zdobędziesz motywację do dalszego rozwoju osobistego

 

Egzaminy PTE General z certyfikatem brytyjskiej organizacji Edexcel  uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego. 

Egzaminy PTE Generalw Polsce:

  • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)
  • uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej w Polsce – na poziomach od B1 do C2 – jako dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695)
  • uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku

    Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PTE General na poziomie B2 wg ESOKJ pozwoli nauczycielom wczesnej edukacji na nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

FORMAT I CZAS TRWANIA EGZAMINU

PTE General ocenia umiejętność komunikowania się w oparciu o materiały i sytuacje, które napotykamy w codziennym życiu.  Do typowych zadań należą między innymi: pisanie wiadomości tekstowych, rozumienie prezentacji, artykułów prasowych, rozmów, a także udział w konwersacjach. Znajomość gramatyki weryfikowana jest w trakcie oceny poszczególnych sprawności językowych – egzamin nie zawiera osobnej części gramatycznej.

Egzamin PTE General składa się z dwóch części:

  • pisemnej  sprawdzającej rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania
  • ustnej sprawdzającej umiejętność  poprawnego komunikowania się

Część pisemna oceniana jest przez niezależnych egzaminatorów z Wielkiej Brytanii. Ustna część egzaminu oceniana jest przez wykwalifikowanych lektorów i wykładowców naszej uczelni. Zgodnie z przyjętymi procedurami, egzamin ustny jest nagrywany  i wysyłany do weryfikacji w Wielkiej Brytanii w celu zapewnienia najwyższych standardów oceniania.

 

Poziom PTE General

Międzynarodowa nazwa certyfikatu

CEFR

Czas trwania
części pisemnej

Czas trwania
części ustnej

 

Level A1

Edexcel Entry 1 certificate in ESOL International

A1           

     1 godz.  15 min.

         5 min

 

Level 1

Edexcel Entry 2 certificate in ESOL International

A2

     1 godz. 35 min

         5 min

 

Level 2

Edexcel Entry 3 certificate in ESOL International

B1

     1 godz. 35 min

         7 min

 

Level 3

Edexcel Level 1 certificate in ESOL International

B2

     2 godz.

         7 min

 

Level 4

Edexcel Level 2 certificate in ESOL International

C1

     2 godz. 30 min

         8 min

 

Level 5

Edexcel Level 3 certificate in ESOL International

C2

     2 godz. 55 min

         8 min 

Zainteresowanym udostępniamy przykładowe testy pokazujące stopień trudności i szczegółowy format egzaminu.

 

Egzaminy odbywają się w grudniu, w maju i w czerwcu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń  do końca października   (na sesję grudniową) i do końca marca (na sesję letnią)  na adres kierownika Zakładu Lektoratów:    s.goralewicz@pwsz.elblag.pl 

 

Kandydaci rejestrowani są na egzamin po uiszczeniu opłaty według cennika i przedstawieniu dowodu wpłaty na konto PWSZ w Elblągu :

Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1

82-300 Elbląg

Bank Zachodni WBK w Elblągu, numer konta  21 1090  2617 0000  0006  5200  2942

Tytuł przelewu : imię i nazwisko z dopiskiem ‘Certyfikat językowy’

Cennik egzaminów w roku 2018

Poziom

Cena

Level A1

400zł

Level 1

460zł

Level 2

520zł

Level 3

600zł

Level 4

700zł

Level 5

800zł

 

 

Do pobrania:  formularz zgłoszeniowy

 

 

KONTAKT:
mgr Sylwia Góralewicz
s.goralewicz@pwsz.elblag.pl

 

Zakład Lektoratów PWSZ w Elblągu

Instytut Pedagogiczno-Językowy
ul. Czerniakowska  22
82-300 Elbląg
tel. 55 629 07 06