Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Monika Giedrojć


Monika Giedrojć
średnia ocen: 4,18
mgiedrojc@onet.pl

Rok: 2014

Instytut Pedagogiczno-Językowy

Kierunek: Filologia polska

Specjalność: nauczycielska


Tytuł pracy dyplomowej:

Nauczyciel, szkoła, uczeń- na podstawie literackiej i filmowej wersji "Syzyfowych prac".


Osiągnięcia i nagrody:

stypendium Rektora dla najlepszych studentów


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

praktyka asystencka i nauczycielska w szkole podstawowej i gimnazjum


Zainteresowania:

muzyka, historia, poezja polska


Rodzaj poszukiwanej pracy:

praca w zawodzie nauczyciela


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - podstawowy
język angielski w piśmie - podstawowy