Filologia

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania: 3 lata (sześć semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne
Specjalności:

 

Co nas wyróżnia?                                                        

 • innowacyjne programy kształcenia uwzględniające specjalności i specjalizacje poszukiwane na rynku pracy,
 • kadra wykwalifikowanych wykładowców - również native spakerów - o ugruntowanym dorobku akademickim, a także praktyków, dysponujących wieloletnim doświadczeniem nie tylko w zakresie nauczania języków obcych, lecz także w branży tłumaczeniowej i środowisku biznesu,
 • starannie opracowany system praktyk zawodowych stanowiących pomost nie tylko pomiędzy wiedzą a praktyką, lecz także pomiędzy uczelnią a przyszłymi potencjalnymi pracodawcami,
 • prężna wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+ (uniwersytety partnerskie min. w Niemczech, Hiszpanii, Czechach oraz Turcji),
 • aktywny studencki ruch naukowy w ramach koła Humanistas oraz jego sekcji: translatorycznej, kulturoznawczej i sekcji anglistów,
 • możliwość prezentacji własnych dokonań na corocznej konferencji naukowej Integralia - Wymiary Studenckiej Humanistyki,
 •  możliwość pozyskania dodatkowych kompetencji poprzez  zaangażowanie w studencki wolontariat, udział w zajęciach grupy teatralnej czy działalność w studenckiej telewizji. 

 

Specjalność: lingwistyka stosowana – JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM  

adresowana jest do wszystkich, którzy:

 

 • są zainteresowani językiem, komunikacją, mechanizmami funkcjonowania w środowisku międzykulturowym,
 • oczekują doskonałego przygotowania językowego w zakresie języka angielskiego - także w zakresie jego odmian specjalistycznych,
 • chcą zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy dzięki dodatkowej bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego,
 • swoją karierę zawodową wiążą z szeroko pojmowanym środowiskiem biznesu i/lub branżą tłumaczeniową.

 

Atuty specjalności:

 

 • 690 godzin praktycznej nauki języka angielskiego,
 • 570 godzin praktycznej nauki języka niemieckiego (nauczanego – zgodnie z wyborem kandydata – od podstaw lub kontynuowanego),
 • blok przedmiotów kierunkowych służących pozyskaniu wiedzy i umiejętności z zakresu językoznawstwa, kultury, literatury oraz historii krajów anglo- i niemieckojęzycznych, a także komunikacji interkulturowej,
 • 2 atrakcyjne specjalizacje poszukiwane na rynku pracy, tj. translatoryka i komunikacja w biznesie – do wyboru od II semestru studiów,
 • szeroki wachlarz przedmiotów specjalizacyjnych, pozwalających na zdobycie gruntownej teoretycznej wiedzy translatorycznej oraz praktycznych umiejętności w zakresie przekładu tekstów użytkowych i fachowych w relacji polsko-angielskiej, angielsko-polskiej oraz polsko-niemieckiej i niemiecko-polskiej (specjalizacja translatoryczna) lub wiedzy z zakresu wybranych aspektów ekonomii i prawa, praktycznych umiejętności lingwistycznych z zakresu angielskiego oraz niemieckiego języka biznesu i prawa, prowadzenia korespondencji handlowej w obu językach obcych, jak również organizacji spotkań biznesowych oraz konferencji, technik negocjacji i mediacji itp. (specjalizacja biznesowa),
 • praktyka zawodowa w wybranych firmach regionu, urzędach, instytucjach użyteczności publicznej itp., w których funkcjonowaniu istotną rolę odgrywają tłumaczenia oraz/lub komunikacja biznesowa w zakresie dwóch języków obcych specjalności.

 

Perspektywy zawodowe 

Absolwent specjalności dysponuje nie tylko ugruntowaną kompetencją lingwistyczną z zakresu dwóch języków obcych oraz ich odmian specjalistycznych. Posiada ponadto dodatkowe umiejętności, umożliwiające odnalezienie się w branżach szczególnie chętnie zatrudniających wyspecjalizowanych filologów, tj. w marketingu i PR, HR, obsłudze klienta, administracji, doradztwie/konsultingu, logistyce, biurach podróży, biurach tłumaczy oraz działach obsługi tłumaczeniowej i współpracy zagranicznej urzędów i firm.

 

 

Specjalność: filologia angielska - nauczycielska

 dedykowana jest osobom:

 

 • zainteresowanym językiem, kulturą, literaturą oraz mechanizmami rządzącymi zjawiskami społecznymi,
 • chcącym pogłębiać swoje umiejętności w zakresie języka specjalności,
 • wiążącym swoją zawodową przyszłość z pracą w charakterze nauczyciela języka angielskiego.

 

Atuty specjalności:

 

 • 810 godzin praktycznej nauki języka angielskiego,
 • blok przedmiotów kierunkowych służących pozyskaniu wiedzy i umiejętności z zakresu językoznawstwa, kultury, literatury oraz historii krajów anglojęzycznych,
 • 150 godzin lektoratu drugiego języka obcego,
 • możliwość indywidualizacji własnego programu studiów w ramach wybieralnych przedmiotów fakultatywnych,
 • szeroki wybór kursów specjalistycznych, pozwalających na pozyskanie ugruntowanej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, metod i form pracy z uczniami, a także diagnozowania i stymulowania ich rozwoju umysłowego, fizycznego, społecznego i emocjonalnego,
 • gruntowna praktyka pedagogiczna: asystencka i nauczycielska w szkołach podstawowych.

  

Perspektywy zawodowe

 

Absolwenta specjalności wyróżniają: bardzo dobra kompetencja językowa, wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego  oraz szeroki wachlarz praktycznych umiejętności zawodowych, niezbędnych do wykonywania pracy nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych, językowych, przydatnych także w wielu innych miejscach pracy, np.: w instytucjach kultury, wydawnictwach i mediach.Specjalność: filologia angielska - języki obce w biznesie 

kierowana jest do osób:
 • zainteresowanych językiem, kulturą i literaturą,
 • chcących pogłębiać wiedzę i zdobywać umiejętności w zakresie języka specjalności oraz jego odmian specjalistycznych,
 • planujących w swojej przyszłości zawodowej połączyć kompetencję lingwistyczną z dodatkowymi umiejętnościami umożliwiającymi sprawne funkcjonowanie w środowiskach biznesowych.

 

Atuty specjalności:

 

 • 810 godzin praktycznej nauki języka angielskiego,
 • blok przedmiotów kierunkowych służących pozyskaniu wiedzy i umiejętności z zakresu językoznawstwa, kultury, literatury oraz historii krajów anglojęzycznych,
 • 180 godzin lektoratu drugiego języka obcego,
 • możliwość indywidualizacji własnego programu studiów w ramach wybieralnych przedmiotów fakultatywnych,
 • kursy z zakresu słownictwa branżowego w języku angielskim oraz dodatkowym języku obcym,
 • warsztatowe zajęcia translatoryczne,
 • zróżnicowany wachlarz przedmiotów specjalistycznych z zakresu min.: zasad skutecznej komunikacji, korespondencji handlowej, podstaw prawnych i ekonomicznych nowoczesnej gospodarki,
 • praktyka zawodowa w wybranych firmach regionu, urzędach, instytucjach użyteczności publicznej itp., w których funkcjonowaniu istotną rolę odgrywają tłumaczenia oraz/lub komunikacja biznesowa w zakresie dwóch języków obcych specjalności.

 

Perspektywy zawodowe

 

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny. Jej absolwent dysponuje bardzo dobrą znajomością języka angielskiego - także branżowego, dobrą kompetencją językową w zakresie dodatkowego języka obcego oraz ugruntowaną elementarną wiedzą ekonomiczną. Kompetencje te dają możliwość podjęcia pracy w środowisku firm rodzimych i zagranicznych, w międzynarodowych instytucjach zajmujących się min. handlem zagranicznym, w firmach szkoleniowych i konsultingowych, a także w agencjach reklamowych, biurach tłumaczeń i działach współpracy zagranicznej urzędów.


 

Szczegółowe zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty do rekrutacji

 
 

 


Zapisz się na studia