Sekcja turystyczna

Jedną z pierwszych sekcji, która powstała przy AZS PWSZ i od razu najliczniejszą, była sekcja - turystyki i marszów na orientację. Opiekunem sekcji jest mgr Janusz Światkowski
Jednym z głównych założeń sekcji jest propagowanie turystyki w jej najprostszej formie - długich, kilkugodzinnych spacerach.
W szeregach sekcji turystycznej byli i są prawdziwi entuzjaści turystyki, studenci, którym odpowiada ten sposób spędzenia wolnego czasu. Sekcja daje możliwość uczestniczenia w rajdach wszystkim tym studentom, którym znudziły się typowe zajęcia wychowania fizycznego na sali sportowej.

 

Zapraszamy na stronę sekcji