Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Agnieszka Pastuszka


Agnieszka Pastuszka
średnia ocen: 4,56
pastuszka.agnieszka@o2.pl

Rok: 2017

Instytut Pedagogiczno-Językowy

Kierunek: Filologia polska

Specjalność: dziennikarstwo i nowe media


Tytuł pracy dyplomowej:

Nazwiska mieszkańców gminy Stare Pole na podstawie inskrypcji nagrobnych z cmentarza


Osiągnięcia i nagrody:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

praktyki w Dzienniku Bałtyckim


Zainteresowania:

siatkówka mężczyzn


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - średniozaawansowany
język angielski w piśmie - średniozaawansowany