Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Logopedia

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Edward Łuczyński

Kierownik: dr Iwona Kijowska

Sekretarz :  Ewa Kłosowicz

 

Czas trwania: 4 semestry (październik 2017 – maj 2019)

Zjazdy piątek- sobota/ 2 razy w miesiącu oraz 1 zjazd siedmiodniowy w okresie ferii zimowych. Łącznie 650 godzin dydaktycznych.

Data rozpoczęcia: październik 2017

Opłata: 1700 zł za semestr

 

Charakterystyka studiów: 

 • Podyplomowe studia w zakresie LOGOPEDII przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe (magisterskie; istnieje możliwość kształcenia studentów kończących studia magisterskie, aktualnie na 4 lub 5 roku) – preferowane kierunki humanistyczne i medyczne.
 • Studia kształcą w zakresie logopedii ogólnej. Zapewniają przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do prowadzenia samodzielnej terapii zaburzeń mowy.
 • Program studiów oparty został o wymagania Ogólnopolskiego Kolegium Logopedycznego
 • Tematyka studiów obejmuje takie obszary, jak:
  • Biomedyczne, lingwistyczne i psychopedagogiczne podstawy logopedii
  • Patologię w komunikacji językowej (istotę i przyczyny zaburzeń, rozpoznawanie i różnicowanie objawów
  • Metodykę postępowania logopedycznego - diagnozowanie i terapię logopedyczną
  • Profilaktykę logopedyczną, emisję głosu
 • W programie studiów przewidziano 150 godzin praktyk w gabinetach logopedycznych, poradniach, ośrodkach specjalistycznych. Organizację praktyk zapewnia Uczelnia.
 • Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której zwraca się uwagę m.in. na: prawidłowe warunki twarzowo-zgryzowe, język, dykcję, głos, słuch. Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 21 września 2017 r. (czwartek) godz. 15.00 w budynku PWSZ na ul. Czerniakowskiej 22.

 

 Warunkiem ukończenia studiów oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z poszczególnych przedmiotów w wyznaczonym terminie oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.

 

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych, p. Ewę Kłosowicz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1, pokój 212 (Kwestura)


Informacji udziela:
dr Iwona Kijowska
i.kijowska@pwsz.elblag.pl

tel. 691 464 023

 

Sekretarz:

Ewa Kłosowicz
tel. 55 629 0522

Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, pok. 212

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Instytut Pedagogiczno-Językowy
82-300 Elbląg ul. Czerniakowska 22
tel. 55 629 0700

ipj@pwsz.elblag.plTerminarz zjazdów w roku akademickim 2017/2018

Semestr I

Zjazd 1 – 6,7.10.2017

Zjazd 2 – 20,21.10.2017

Zjazd 3 – 3,4.11.2017

Zjazd 4 – 17,18.11.2017

Zjazd 5 – 1,2.12.2017

Zjazd 6 – 15,16.12.2017

Zjazd 7 – 12,13.01.2018

Zjazd 8 – 26,27.01.2018

Zjazd 9 – 9,10.02.2018

 

Semestr II

Zjazd 1 – 23,24.02.2018

Zjazd 2 – 9,10.03.2018

Zjazd 3 – 23,23.03.2018

Zjazd 4 – 6,7.04.2018

Zjazd 5 – 20,21.04.2018

Zjazd 6 – 11,12.05.2018

Zjazd 7 – 25,26.05.2018

Zjazd 8 – 8,9.06.2018

Zjazd 9 – 22,26.06.2018