Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Dyplomanci

Obowiązki dyplomantów

Student dostarcza do dziekanatu wydrukowaną w tabelce 9 (na jednej stronie A4), wyliczoną średnią ważoną której wzór znajduje się w Regulaminie dyplomowania  na stronie (zał 10 str 27)

Wówczas otrzymuje następujące dokumenty:

1. podanie o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego,

2. oświadczenia o udostępnianiu pracy dyplomowej,

które musi złożyć wraz z dwoma egzemplarzami pracy dyplomowej:
a.  jedna (miękka oprawa) ze strona tytułową na której znajduje się logo uczelni, temat pracy dyplomowej, autor i opiekun pracy, z oryginalną kartą z zakresem  pracy dyplomowej, wydrukowana dwustronnie zgodnie z wytycznymi w Regulaminie § 8 pkt.2  Przykładowa praca dyplomowa - plik
b. druga w twardej oprawie skopiowana jednostronnie. W każdym egzemplarzu podpisana płyta z dokumentacją techniczną i tekstem pracy w wybranym formacie (doc, docx, rtf, odt). Praca przed złożeniem do dziekanatu musi się znaleźć w APD. Szczegółowe instrukcje w załączonym pliku: instrukcja-apd.pdf  oraz w zakładce pomoc na stronie internetowej APD.

Poza tym student otrzymije dostęp do wypełnieia obiegówki elektronicznej.

Dołącza do składanych dokumentów:

  1. odcinek opłaty za dyplom – 60 zł na wygenerowane konto studenta,
  2. podanie ( jeżeli chce) o wydanie dyplomu w jednym wybranym języku - (francuski, hiszpański, angielski, rosyjski, niemiecki). Opłata 40 zł na wygenerowane konto studenta,
  3. zdjęcia wymiar 45 x 65 - 4 szt. + dodatkowo jedno zdjęcie do dyplomu w innym języku.

 
1. Regulamin dyplomowania

2. Oświadczenie do pracy dyplomowej

3. Pytania

4. Instrukcja APD

5. Karta konsultacji

6. Regulamin antyplagiatowy