Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Wioleta Kowalska


Wioleta Kowalska
średnia ocen: 4,81
kow.wioeta@wp.pl

Rok: 2012

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: Ekonomia

Specjalność: ekonomika menedżerska


Tytuł pracy dyplomowej:

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie sprawozdań finansowych


Osiągnięcia i nagrody:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2009/2010,
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2010/2011,
Dyplom za udział w konkursie języka niemieckiego dla studentów PWSZ w Elblągu 2010/2011.


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

Bank Spółdzielczy w Malborku oddział w Młynarach


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - podstawowy
język angielski w piśmie - podstawowy
język niemiecki w mowie - podstawowy
język niemiecki w piśmie - podstawowy