Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Sylwia Janewicz


Sylwia Janewicz
średnia ocen: 4,65
sjanewicz28@wp.pl

Rok: 2014

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: Ekonomia

Specjalność: ekonomika turystyki


Tytuł pracy dyplomowej:

Charakterystyka krajowych podró?y Polaków


Osiągnięcia i nagrody:

stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2013/2014


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

praktyki w Centrum Informacji Turystycznej we Fromborku


Zainteresowania:

siatkówka, muzyka, ekonomia, podró?e


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - podstawowy
język angielski w piśmie - podstawowy