Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Elżbieta Trzpis


Elżbieta Trzpis
średnia ocen: 4,44
trzpiselzbieta@o2.pl

Rok: 2012

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: Administracja

Specjalność: administracja samorządowa i finanse publiczne


Tytuł pracy dyplomowej:

Zaopatrzenie emerytalno-rentowe żołnierzy zawodowych


Osiągnięcia i nagrody:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2009/2010,
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2010/2011,
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2011/2012.


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu


Zainteresowania:

Podróże,
Rodzina,
Prawo pracy.


Rodzaj poszukiwanej pracy:

Pracownik biurowy,
Administracja,
Księgowość.


Znajomość języków obcych: