Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Organizacja I Zarządzanie Oświatą - edycja XIX

 

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

 

 

Opiekun naukowy: dr Tomasz Winnicki

Kierownik: mgr Marzanna Tyburska

Sekretarz : mgr Sylwia Lasota

Czas trwania: 2 semestry (270 godzin dydaktycznych).

Zjazdy: piątek (15:45-20:45)- sobota (9.00-19.15)

Data rozpoczęcia: 29.09.2017

Data zakończenia: 24.02.2018

Terminarz zjazdów

Opłata: 900 zł za semestr

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe w zakresie Organizacja i Zarządzanie  Oświatą skierowane są do absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich o profilach pedagogicznych i niepedagogicznych.

 

Cel studiów:

Uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych.

Osoby kończące w/w studia podyplomowe otrzymują uprawnienia umożliwiające przystępowanie do konkursów na stanowiska kierownicze w oświacie, zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Studiujący rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie znajomości metod i technik zarządzania placówkami non profit, podwyższają swoje kompetencje dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi. Kształtują postawę menedżera oświaty przygotowanego do zarządzania placówką oświatową podlegającą systematycznym zmianom.

W trakcie studiów będą realizowane min. takie przedmioty, jak:

 •  Zarządzanie finansami w placówce
 •  Zarządzanie wizerunkiem firmy oświatowej
 •  Marketing usług edukacyjnych
 •  Organizacja i zarządzanie
 •  Programy informatyczne w zarządzaniu placówką edukacyjną
 •  Umiejętności społeczne menedżera
 •  Prawo w systemie oświaty
 •  Jakość w edukacji
 •  Unia Europejska a edukacja
 •  Planowanie zmian w placówce edukacyjnej
 •  Praca z radą pedagogiczną. WDN i ROS
 •  Egzaminy zewnętrzne a planowanie pracy szkoły
 •  Współpraca z organem prowadzącym
 •  Plan organizacyjny szkoły

 

Warunki uzyskania dyplomu

Słuchacze uzyskują zaliczenia z oceną z każdego przedmiotu, realizują 30 godzinną praktykę

z zakresu organizacji pracy w placówce oświatowej. Studia kończą się egzaminem. Po spełnieniu ww. wymagań otrzymują świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych, p. Sylwię Lasotę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, al. Grunwaldzka 137, Instytut Ekonomiczny, p.11.

 

Terminy zjazdów:

Uwaga. Niniejszy plan może ulec zmianie po konsultacjach z uczestnikami studium

 

Numer zjazdu

Dzień

Miesiąc

Rok

Liczba godzin
 na zjeździe

I

29,30

IX

2017 rozpoczęcie + zjazd        

 

20 h

II

6,7

X

2017            

20 h

III

20,21

X

2017            

20 h

IV

27,28

X

2017            

20 h

V

17,18

XI

2017            

20 h

VI

24,25

XI

2017            

20 h

VII

8,9

XII

2017            

20 h

VIII

15,16

XII

2017            

20 h

IX

5 (pt)

I

2018              

6 h

X

12,13

I

2018            

20 h

XI

19,20

I

2018            

20 h

XII

2,3  

II

2018            

28 h

XIII

16,17

II

2018            

20 h

XIV

ostatni zjazd

23(pt)

 

II

2018              

6 h

praktyka

23,24(pn, wt)

I

2018

30 h

egzamin

24 (sob)

II

2018

 

Uroczystość zakończenia studiów

2 (pt)

III

2018

 

 

 

 

piątek – 15:45-20:45            (6 godz. dyd.)

sobota –9:00-19:15                        (12 godz. dyd.)

15:45-17:15   I  sesja

 

9:00-10:30   I  sesja

 

 

17:15-17:30  przerwa

 

10:30-10:45  przerwa

17:30-19:00  II  sesja

 

10:45-12:15  II  sesja

 

 

19:00-19:15  przerwa

 

12:15-12:30 przerwa

19:15-20:45  III  sesja

 

12:30-14:00  III  sesja

 

 

 

 

14:00-14:15 przerwa

 

 

14:15-15:45  IV    sesja

 

 

 

 

15:45-16:00  przerwa

 

 

16:00-17:30  V sesja

 

 

 

 

17:30-17:45 przerwa

 

 

17:45-19:15  VI sesja

 

Sekretarz:

mgr Sylwia Lasota

s.lasota@pwsz.elblag.pl

tel. 55 629 06 51

Elbląg, al. Grunwaldzka 137

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Instytut Ekonomiczny

82-300 Elbląg al. Grunwaldzka 137Kierownik:

mgr Marzanna Tyburska

m.tyburska@pwsz.elblag.pl

tel. 691 464 024