Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Muzyka i ruch w edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym

Kierownik: mgr Lidia Kęska

Sekretarz :  Ewa Kłosowicz

Czas trwania: 2 semestry

Zjazdy piątek- sobota/ 2 razy w miesiącu –  łącznie 300 godzin dydaktycznych

Data rozpoczęcia: październik  2017

Opłata: 1350 zł za semestr

 

Charakterystyka studiów:

Podyplomowe studia pn. „Muzyka i ruch w edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszo szkolnym” skierowane są do nauczycieli muzyki, nauczycieli wczesnej edukacji zintegrowanej,  nauczycieli szkół specjalnych, pracowników domów i ośrodków kultury, tj. osób, które ukończyły wyższe studia I i/lub II stopnia (licencjackie lub magisterskie) oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne 

 

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w odpowiednią wiedzę i umiejętności muzyczne i taneczne, łączenia ruchu z muzyką pozwalające na organizowanie w atrakcyjnej dla dzieci formie wychowania muzycznego w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Studia pozwalają na poszerzenie praktycznej wiedzy słuchaczy oraz doskonalenie ich umiejętności ruchowo-tanecznych i muzycznych.

Studia mają charakter dokształcający.

 

Tematyka studiów obejmuje takie obszary, jak:

 • Przedmioty psychopedagogiczne, a w tym m.in.:
  • Psychologia muzyki
  • Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej
  • Zasady muzyki
  • Metodyka kształcenia muzyczno – ruchowego
  • Śpiew i ćwiczenie mowy, a w tym m.in.:
   • Emisja i higiena głosu
   • Emisja i higiena głosu dziecka
   • Piosenka dziecięca
   • Zabawy muzyczne z piosenką
   • Ruch z muzyką, a w tym m.in.:
    • Elementy rytmiki
    • Zabawy muzyczno-ruchowe
    • Tańce różnych narodów. Tańce w kręgu.
    • Polskie tańce ludowe i narodowe
    • Gra na instrumentach dziecięcych, m.in.. akompaniament instrumentalny do piosenek i ćwiczeń ruchowych
    • Słuchanie muzyki, m.in.
     • Literatura muzyczna dla dzieci
     • Aktywne słuchanie muzyki
     • Bajki muzyczne dla dzieci

W programie studiów przewidziano 60 godzin praktyk w przedszkolach i szkołach. Organizację praktyk zapewnia Uczelnia.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania świadectwa ukończenia tychże studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów oraz odbycie praktyki.

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych  - panią  Ewę Kłosowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, pok. 212, Kwestura)

 

Informacji udziela:

Mgr Lidia Kęska l.keska@pwsz.elblag.pl

 

Sekretarz:

 Ewa Kłosowicz
Tel. 55 629 05 22
Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Instytut Pedagogiczno-Językowy

82-300 Elbląg ul. Czerniakowska 22

Tel. 55 629 0700

ipj@pwsz.elblag.pl