Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Dlaczego coaching?

 

Słowo ,,coaching” staje się coraz popularniejsze. Najczęściej spotykamy się z nim w obszarze zarządzania, biznesu, sportu, kariery i rozwoju osobistego, ale także rozwoju duchowego czy wychowania dzieci. Słyszymy o coachingu zdrowia, sportu, relacji, rodzicielskim, a nawet o ,,zen coachingu”. Czym jest coaching i na czym polega fenomen jego popularności? Co sprawia, że jest tak atrakcyjny i staje się sposobem na podniesienie jakości naszego życia niemalże we wszystkich obszarach?

 

Proponujemy bliższe zapoznanie się z tym pojęciem, ponieważ od 3 lat również elbląska PWSZ oferuje swoim Studentom i Absolwentom możliwość korzystania z coachingu w formie uczestniczenia w warsztatach ,,Coaching wychowawczy” i ,,Coaching kariery” oraz w indywidualnych sesjach coachingowych.   

 

Według International Coaching Community (www.iccpoland.pl) coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie Klienta oraz wspieranie Go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.

 

            International Coach Federation (icf.org.pl) definiuje coaching jako interaktywny proces, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

            Coaching jest atrakcyjnym sposobem dokonywania zmian z wielu względów. Przede wszystkim jest ,,pozytywny”: zakłada, że ,,Ludzie są OK”, że każde zachowanie ma pozytywną intencję (choć nie zawsze pozytywny skutek!), a ludzie mają w sobie wszelkie zasoby, żeby zrealizować istotne potrzeby itd. Uczy, że jedyne co jest nieuniknione – to zmiana i do tych zmian chce nas przygotować.

 

„Słowa – klucze” w coachingu to przede wszystkim: rozwój, zmiana, zasoby, świadomość, pozytywny cel, wartości, tożsamość.

Charakterystyczną cechą coachingu jest to, że jest on dobrowolny, elastyczny i uniwersalny. Narzędzia coachingowe są proste i uniwersalne. Kiedy nauczymy się ich, dokonując zmiany np. w obszarze rozwoju zawodowego, będziemy mogli zastosować je później w innych dziedzinach życia, np. do rozwiązywania problemów w sferze osobistej.

 

Coaching wyklucza dyrektywność: nie narzuca żadnych rozwiązań, nie jest trenerstwem (bo coach nie dzieli się z Klientem wiedzą i umiejętnościami), terapią ani doradztwem. Coach nie mówi ,,co powinieneś zrobić”, nie narzuca swojej rzeczywistości. Zadaje istotne pytania, proponuje adekwatne narzędzia, zmienia perspektywę i poszerza widzenie problemu i jego rozwiązania. Pobudza do myślenia, prowadzi do świadomego dokonywania zmian. Klient sam znajduje najlepsze dla siebie rozwiązanie, drogę do osiągnięcia celu. Coaching pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć - Klient jest ekspertem od swojego problemu i autorem planu działania.

 

Coaching jest zbudowany na bazie pytań: coach zna pytania, a klient zna odpowiedzi. Coach prowadzi Klienta od stanu aktualnego (od problemu) do tego czego Klient chce w zamian (do stanu pożądanego). Proponuje Klientowi zastosowanie określonych narzędzi coachingowych, które zbliżą Klienta do jego Celu. Coach jest uważny, pozytywny, wspierający, zorientowany na cele, skoncentrowany na problemie i na szczegółach.

Coaching skupia się na teraźniejszości i przyszłości. Nie zajmuje się przeszłością, chyba że w niej tkwi rozwiązanie problemu. Nie skupia się na brakach, na tym ,,co nie działa”.

 

Tematy na life/personal coaching dotyczą wszystkich istotnych zmian w życiu, np.:

  •   cele życiowe
  •   rozwój talentów
  •   zmiana nawyków i stylu życia
  •   zwiększenie poczucia własnej wartości, asertywność
  •   przeprowadzka do innego miasta/kraju
  •   podjęcie decyzji o założeniu rodziny
  •   poprawa relacji z ważną dla Klienta osobą, itp.

Przykładowe tematy w obszarze kariery to:

  • decyzja o podjęciu studiów, pracy
  • ukierunkowanie rozwoju kariery
  • zmiana pracy itp.

 

Czas trwania procesu to z reguły około 6 sesji, trwających od 1 do 3 godzin, co 3-4 tygodnie.

Podsumowując: coaching jest procesem pozytywnych zmian, jest skuteczny i przyjazny, a Klient wyzwala swój potencjał i odnosi liczne korzyści, takie jak: większa aktywność, efektywność, produktywność, wzrost zaufania do siebie, jasne cele i wartości, lepsze długoterminowe perspektywy. Zyskuje lepszą jakość życia - bardziej satysfakcjonujące relacje z ludźmi i zrównoważenie w życiu.

 

Zapraszam na coaching!

dr Magdalena Gliniecka-Rękawik