Sekcja narciarska

Uczestnictwo

Program jest otwarty dla wszystkich studentów oraz pracowników PWSZ w Elblągu.

 

Opiekunowie i instruktorzy sekcji

Tomasz Szuszkiewicz
Tomasz Bartnicki

Cele ogólne

 • Edukacja i ochrona zdrowia, bezpieczeństwo.
 • Rozwój sportu i rekreacji wśród studentów i pracowników PWSZ w Elblągu.
 • Promowanie narciarstwa, jako elementu zdrowego stylu życia .
 • Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu w okresie zimowym.

 

Cele szczegółowe programu

 • Popularyzacja narciarstwa jako  aktywnej  formy spędzania czasu wolnego w okresie zimowym.
 • Popularyzowanie sportów zimowych wśród młodzieży akademickiej i pracowników PWSZ w Elblągu.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników aktywnego wypoczynku .
 • Zachęcanie do czynnego uprawiania narciarstwa (rekreacyjnego, jak i sportowego – udział w zawodach amatorskich).
 • Rozwijanie zainteresowań turystyką narciarską. 
 • Zainteresowanie sprawami ochrony środowiska naturalnego.
 • Wdrażanie wśród młodzieży kultury zachowania na stoku.

 

Formy realizacji programu

 • Nauka jazdy na nartach
 • Udział w zawodach amatorskich
 • Obóz narciarski

Działania

 

Praktyczna nauka jazdy na nartach

1. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na stoku.

2. Wybór odpowiedniego sprzętu.

3. Poruszanie się na stoku, asekuracja przy upadkach.

4. Nauka podstawowych umiejętności jazdy na nartach:

- technika płużna,

- technika ześlizgowa,

- jazda na krawędziach

5. Doskonalenie stylu jazdy.

6. Udział w zawodach amatorskich i akademickich.

7. Obóz narciarski w górach.

Plan pracy Sekcji Żeglarskiej na rok akademicki 2013/2014

I . Miejsce  zajęć

 • Ośrodek Narciarski „Góra Chrobrego” w Elblągu.

II . Terminarz zajęć 

 •  zajęcia praktyczne na „Górze Chrobrego”:  styczeń, luty ( wtorek, czwartek – 18.00-20.00 )
 • obóz narciarski w Szczawnicy: 26.01 – 2.02.2014

 

III . Informacje  dodatkowe

 1. Warunkiem    przyjęcia   do   sekcji   jest   posiadanie aktualnej legitymacji AZS.
 2. Przed przystąpieniem do zajęć kandydaci na członków sekcji zostaną zapoznani z przepisami i regulaminami KU AZS PWSZ Elbląg oraz z przepisami BHP oraz przepisami i regulaminami obowiązującymi na terenie ośrodka wodnego.