Budownictwo

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: inżynier
Czas trwania: 4 lata (osiem semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Opłata semestralna: studia dzienne (stacjonarne) - BEZPŁATNE | studia zaoczne (niestacjonarne) - 2800 zł


Zdobyte umiejętności


Studia na kierunku Budownictwo umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

  • wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego,
  • projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych,
  • technologii i organizacji budownictwa,
  • kierowania zespołami i firmą budowlaną,
  • wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych,
  • technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

 

Praktyki


W toku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w łącznym wymiarze 15 tygodni. Na studiach stacjonarnych:  3 tygodnie w semestrze czwartym, 12 tygodni w semestrze siódmym. Na studiach niestacjonarnych:  3 tygodnie w semestrze czwartym, 4 tygodnie  w semestrze szóstym, 8 tygodni w semestrze siódmym. Praktyki są realizowane w najlepszych firmach budowlanych regionu elbląskiego.


Miejsca praktyk:

 

  • Zakład Usług Budowlanych "MYTYCH" Sp. z o.o. w Elblągu,
  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Przemyslówka.03" w Elblągu,
  • Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ELZAMBUD Sp. z o. o. w Elblagu,
  • Przedsiębiorstwo Budowlane P.H.U. HANDBUD s.j. w Elblągu.

 

Co po studiach?


Absolwent tego kierunku jest w pełni przygotowany do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunalnych, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Pogram kształcenia:

 

Szczegółowe zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty do rekrutacji

W toku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w łącznym wymiarze 15 tygodni.  

Na studiach stacjonarnych:  3 tygodnie w semestrze czwartym, 12 tygodni w semestrze siódmym.

Na studiach niestacjonarnych:  3 tygodnie w semestrze czwartym, 4 tygodnie  w semestrze szóstym, 8 tygodni w semestrze siódmym.

Praktyki są realizowane w najlepszych firmach budowlanych regionu elbląskiego.

Zapisz się na studia