Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska Jeśli przydażył Ci się wypadek, który miał miejsce w terminie od 01.10.2011 do 30.09.2012
i byłeś ubezpieczony przez nas to:

  1. Zakończ leczenie - musi być to wyraźnie napisane w dokumentacji (na złożenie wniosku masz 5 lat).
  2. Zbierz całą dokumentację lekarską (ksero wypisu ze szpitala, wizyt w poradniach specjalistycznych, rachunki za leki oraz sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Nie są wymagane zdjęcia RTG.
  3. Pobierz wniosek o odszkodowanie [kliknij tutaj].
  4. Wydrukuj go dwustronnie na jednej kartce papieru.
  5. Wypełnij pola: 2, 4, 7,8,9,10, 11, 12, 13, (5, 6 - wypełniane tylko w przypadku wypadku komunikacyjnego).
  6. Podpisz się na wniosku w lewym dolnym polu. Wnioski nie podpisane nie są rozpatrywane.
  7. Zrób ksero swojego dowodu osobistego.
  8. Tak przygotowany komplet dokumentów przynieś do Rady Studentów (adres biura i godziny dyżurów znajdziesz na stronie).
  9. Wyślemy go do ubezpieczyciela.

Odszkodowanie przyznawane jest przez lekarza orzecznika na podstawie wysłanych dokumentów.
Ubezpieczony nie staje przed komisją lekarską.

 

Wyciąg z zakresu ubezpieczenia:


 

SUMA UBEZPIECZENIA / WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO WSKUTEK NIESZCZĘŚCLIWEGO WYPADKU

20.000 ZŁ

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO WSKUTEK SAMOBÓJSTWA

5% SUMY UBEZPIECZENIA

SEPSA MENINGOKOKOWA LUB PNEUMOKOKOWA (ŚWIADCZENIE WYPŁACANE ZA SAM FAKT WYSTĄPIENIA ZDARZENIA, NIEZALEŻNIE OD JEGO SKUTKÓW, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEJ POLISY)

5% SUMY UBEZPIECZENIA

(ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE W CAŁYM OKRESIE UBEZPIECZENIA)

TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO WSKUTEK NIESZCZĘŚCLIWEGO WYPADKU, W TYM POGRYZIENIA PRZEZ PSA SKUTKUJĄCE TRWAŁYM USZCZERBKIEM NA ZDROWIU

100 % TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU - 100 % SUMY UBEZPIECZENIA

1% SUMY UBEZPIECZENIA ZA 1 % TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

JEŻELI POGRYZIENIE PRZEZ PSA SKUTKUJE LECZENIEM SZPITALNYM TRWAJĄCYM PONAD 4 DOBY WYPŁACONE ZOSTANIE DODATKOWO ŚWIADCZENIE RYCZAŁTOWE W WYSOKOŚCI 5 % SUMY UBEZPIECZENIA

KOSZTY LECZENIA UBEZPIECZONEGO – NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

DO 20 % SUMY UBEZPIECZENIA

KOSZTY NAPRAWY LUB ZAKUPU PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH – NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

DO 30 % SUMY UBEZPIECZENIA

KOSZTY PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO INWALIDY – NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

DO 30 % SUMY UBEZPIECZENIA

ZRYCZAŁTOWANE ŚWIADCZENIE, GDY TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYNOSI 0 %, A LECZENIE TRWAŁO MINIMUM 22 DNI W TYM CO NAJMNIEJ 7 DNI W SZPITALU

2 % SUMY UBEZPIECZENIA

POBYT UBEZPIECZONEGO W SZPITALU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (DO 180 DNI)

ŚWIADCZENIE DZIENNE W WYSOKOŚCI 0,1 % SUMY UBEZPIECZENIA

PŁATNE W TEJ SAMEJ WYSOKOŚCI PRZEZ OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 180 DNI OD DATY WYPADKU

W PRZYPADKU POBYTU UBEZPIECZONEGO NA OIOMIE ŚWIADCZENIE DZIENNE DODATKOWE WYNOSI 0,1 % SUMY UBEZPIECZENIA PRZEZ OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI

ŚWIADCZENIE RYCZAŁTOWE Z TYTUŁU OPERACJI MEDYCZNYCH UBEZPIECZONEGO (Z WYŁĄCZENIEM OPERACJI PLASTYCZNYCH) – OPERACJE MUSZĄ BYĆ NASTĘPSTWEM NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

1.000 zł

ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE W CAŁYM OKRESIE UBEZPIECZENIA

ŚWIADCZENIE ZOSTANIE WYPŁACONE W PRZYPADKU POBYTU UBEZPIECZONEGO W SZPITALU, NIEPRZERWANIE PONAD 4 DOBY)

ŚWIADCZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI RODZICA UBEZPIECZONEGO W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘSLIWEGO WYPADKU

1.000 zł