Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Inżynieria środowiska

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: inżynier
Czas trwania: 4 lata (osiem semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne
Specjalność:

  • Sieci i instalacje wewnętrzne

Ogólna charakterystyka kierunku studiów i efekty kształcenia

 

Plan studiów:

IS  2016

IS  2017

 

Karty przedmiotów (sylabusy):

IS – 2016

IS – 2017