Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Praktyki

Dokumenty dotyczące Praktyk Zawodowych na kierunku INFORMATYKA:

1. Regulamin praktyk  

- załącznik nr 1 - Porozumienie w sprawie praktyk (wystawia dziekanat)

- załącznik nr 2 - Karta Praktyki (wystawia dziekanat)

- załącznik nr 3 - Wytyczne do sprawozdania z praktyk

- załącznik nr 4 - Ramowy program Praktyki zawodowej

- załącznik nr 5 - Program praktyk pilotażowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studentów na kierunku INFORMATYKA:

 

Regulaminy zawarto w serwisie Projektu Pilotażowych Praktyk Zawodowych:

http://old.pwsz.elblag.pl/program-praktyk-zawodowych.html

 

Lista instytucji zakwalifikowanych do udziału w projekcie - I UMOWA II TURA:      plik

Lista instytucji zakwalifikowanych do udziału w projekcie - II UMOWA :      plik

Lista rankingowa zgłoszonych kandydatów w oparciu o średnią ocen uzyskanych w dotychczasowym w okresie studiów                                I UMOWA II TURA   plik      

Lista rankingowa po korekcie                  

                           I UMOWA II TURA   plik 
 

Lista rankingowa zgłoszonych kandydatów w oparciu o średnią ocen uzyskanych w dotychczasowym w okresie studiów
                            II UMOWA plik
  

                            I UMOWA II TURA rekrutacja uzupełniająca plik

Lista zakwalifikowanych nauczycieli akademickich jako opiekunów uczelnianych

                           I UMOWA II TURA  plik   

                            II UMOWA plik      

Lista zakwalifikowanych studentów na praktyki pilotażowe

                           I UMOWA II TURA  plik

                             I UMOWA II TURA rekrutacja uzupełniająca plik

                           I UMOWA II TURA rekrutacja uzupełniająca II plik

  •  Lista rankingowa zgłoszonych kandydatów w oparciu o średnią ocen uzyskanych w dotychczasowym w okresie studiów plik
  • Lista praktykantów z wyznaczonymi dla nich uczelnianymi opiekunami pilotażowych praktyk zawodowych plik