Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Paweł Wojnas


Paweł Wojnas
średnia ocen: 4,28
powell@onet.eu

Rok: 2014

Instytut Politechniczny

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Specjalność: technologia i eksploatacja maszyn


Tytuł pracy dyplomowej:

Opracowanie wpływu etapów przygotowania zgładów metalograficznych na jakość wyników analizy obrazu mikroskopowego metali


Osiągnięcia i nagrody:

stypendium Rektora dla najlepszych studentów, 3 miejsce w Mistrzostwach Sportów Barowych AZS PWSZ


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

07-09.2014 praktyka w METROTEST Sp. z o.o. w dziale metalograficznym, 12-01.2011 i 07-09.2012 NOMI w Elblągu


Zainteresowania:

piłka nożna, motoryzacja


Rodzaj poszukiwanej pracy:

przemysł ciężki, prace projektowe i laboratoryjne, możliwość awansu


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - średniozaawansowany
język angielski w piśmie - średniozaawansowany