Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Erasmus+

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymała potwierdzenie o przyznaniu przez Komisję Europejską Karty Erasmusa+. Karta ta umożliwia Uczelni organizację wyjazdów studentów i pracowników do zagranicznych uczelni i placówek przez cały okres nowego Programu Erasmus+, czyli do 2020 roku. Do tej pory, korzystając z Rozszerzonej Karty Erasmusa 2007 – 2013, PWSZ realizowała wymianę międzynarodową dla studentów, praktyki zagraniczne oraz wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych.

 

Nowa Karta Erasmusa dla szkolnictwa Wyższego (ECHE) 2014-2020 łączy programy Erasmus, Leonardo da Vinci, Comeniusa, Grundtviga, „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów współpracy międzynarodowej, przez co stwarza nowe możliwości. Program wzbogaci nie tylko proces dydaktyczny PWSZ w Elblągu, ale przede wszystkim pozwoli naszym studentom i pracownikom zdobywać nowe umiejętności i kwalifikacje.