Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Terminy składania wniosków o stypendium socjalne oraz miejsce w domu studenckim na semestr zimowy r.akad. 2017/2018

Wnioski o stypendium socjalne i dom studencki (dom studencki dla I etapu) na rok akad. 2017/2018 można składać do dnia 30 czerwca 2017r., dom studencki dla II etapu  do dnia 15 sierpnia 2017r.

Dla pierwszego roku studiów termin składania wniosków o stypendium socjalne pozostaje bez zmian - do 10 października 2017r.

 

Dokumenty, które należy złożyć:

- wniosek o przyznanie stypendium/ o przyznanie miejsca w domu studenckim  (Załącznik nr 2)

- Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (Załącznik nr 8)

- Załącznik nr 6 (oświadczenie o dochodach – oprócz wnioskodawcy, składa również członek rodziny  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej lub/i uzyskania dochodu niepodlegającego opodatkowaniu)

- kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy

- zaświadczenie o zameldowaniu wszystkich członków rodziny (z Urzędu Gminy lub Miasta)

- zaświadczenie o dochodach za 2016 rok z Urzędu Skarbowego (wnioskodawca, rodzice, pełnoletnie uczące się rodzeństwo – również, jeśli osiągnięcie pełnoletniości przypada na rok, w którym wnioskodawca składa wniosek)

- zaświadczenie z ZUS o poniesionych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za 2016r. lub inne dokumenty np. PIT

- jeśli w rodzinie wnioskodawcy jest uczące się rodzeństwo (szkoła średnia, policealna, wyższe studia) to również zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki

- w przypadku posiadania gospodarstwa  rolnego - zaświadczenie z Urzędu Gminy o ha przeliczeniowych i fizycznych za 2016 rok (dodatkowo dołączyć „Załącznik nr 6” członka (ów) na którego figuruje gospodarstwo rolne)

- w przypadku rozwodu rodziców/studenta: wyrok sądu o rozwodzie i przyznanych alimentach; gdy alimenty wypłacane są z funduszu alimentacyjnego to również zaświadczenie potwierdzające ten fakt oraz  zaświadczenie od komornika (w/w dokumenty za cały 2016r.)

- jeśli w rodzinie studenta miała miejsce utrata dochodów: świadectwo pracy + PIT 11za 2016r. osoby, która tę pracę utraciła; umowa-zlecenie + PIT 11 za 2016r.; zaświadczenie z PUP o np. odbytym stażu/zakończonym okresie otrzymywanych świadczeń + PIT 11 za 2016r itp…

- w przypadku uzyskania dochodu np. podjęcia pracy/przyznania zasiłku lub renty itp. w bieżącym roku - zaświadczenie o dochodach  netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, wraz z informacją od kiedy nastąpiło np. zatrudnienie/zaświadczenie lub decyzja o przyznaniu zasiłku lub renty; w poprzednim roku – Pit-11 za poprzedni rok oraz od kiedy nastąpiło zatrudnienie wraz z informacją przez ile miesięcy dochód osiągnięto;

- umowa najmu mieszkania lub oświadczenie o zawarciu umowy o najmie; zaświadczenie z bursy lub innego miejsca zakwaterowania oprócz domu studenckiego PWSZ

- akt małżeństwa studenta, akt urodzenia dziecka studenta, akt zgonu rodzica

- wypełniając wniosek bardzo prosimy o podanie nr konta bankowego, na które ma wpływać stypendium