Akademickie Centrum Wsparcia i Doradztwa

Akademickie Centrum Wsparcia i Doradztwa  (ACWiD) przy PWSZ w Elblągu działa od stycznia 2012 roku, służąc pomocą i wsparciem studentom, którzy: mają problemy z uczeniem się i zdawaniem egzaminów, potrzebują wsparcia w dokonywaniu wyborów i podejmowania decyzji, są ofiarami przemocy zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym, potrzebują wiedzy i ukierunkowania w doskonaleniu siebie lub po prostu nie radzą sobie ze stresem studiowania. 

 

Zadania ACWiD realizowane są poprzez: 

  • wsparcie (informacyjnego, psychologicznego, instrumentalnego, społecznego,
  • interwencje w sytuacjach kryzysowych,
  • wielozakresową pomoc i doradztwo zawodowe,
  • coaching, instruktaż,
  • trening skutecznego uczenia się,
  • szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego,
  • cykliczne zajęcia grupowe (warsztaty).
Plakat Akademickiego Centrum Wsparcia i Doradztwa

E-pomocnik psychologiczny

Program szkolenia Doskonalenie kompetencji osobistych

Szkolenie bezpłatne. Ilość miejsc: 12
Program przeznaczony jest dla studentów kierunków ekonomicznych.


czytaj więcej

Program szkolenia Coaching w edukacji

Szkolenie bezpłatne. Ilość miejsc: 12
Program przeznaczony jest dla studentów kierunków pedagogicznych.


czytaj więcej

Program szkolenia Coaching kariery

Szkolenie bezpłatne. Ilość miejsc: 12
Program przeznaczony jest dla studentów kierunków ekonomicznych.


czytaj więcej

Motywacja

Motywacja kieruje naszymi czynnościami, by osiągnąć zamierzony cel. Ma ona bardziej związek z osobowością, niż ze zdolnościami, dlatego wielu zdolnych ludzi nie osiąga swoich celów - brakuje im między innymi motywacji lub mają źle określone cele.


czytaj więcej

Dlaczego coaching?

Od 3 lat PWSZ w Elblągu oferuje Studentom i Absolwentom możliwość korzystania z coachingu w formie uczestniczenia w warsztatach "Coaching wychowawczy” i "Coaching kariery” oraz w indywidualnych sesjach coachingowych.


czytaj więcej

Podejmowanie decyzji

Jeśli chcesz: Poznać najważniejsze reguły podejmowania trafnych decyzji Poznać i rozwinąć własny styl podejmowania decyzji Podejmując ważne decyzje uniknąć błędów w myśleniu i pułapek wynikających z wpływu społecznego …


czytaj więcej