Zarząd

Prezes Klubu mgr Henryka Szumna

Wiceprezes                      Grzegorz Listkowski  

Sekretarz Lucyna Witkowska