Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Justyna Baran


Justyna Baran
średnia ocen: 4.83
justynabaran2507@wp.pl

Rok: 2015

Instytut Pedagogiczno-Językowy

Kierunek: Pedagogika

Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie


Tytuł pracy dyplomowej:

Postawy rodzicielskie w percepcji młodziezy na przekładzie badań w Gimnazjum nr 7 w Elblągu


Osiągnięcia i nagrody:

stypendium naukowe w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

wolontariat w Projektorze - wolontariacie studenckim, praca jako animatorka w Rodzinnym Parku Rozrywki oraz w restauracji, wolontariuszka w świetlicy socjoterapeutycznej w Elblągu, kurator społeczny od maja 2015.


Znajomość języków obcych:

język niemiecki w mowie - średniozaawansowany
język niemiecki w piśmie - średniozaawansowany