Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Budownictwo - stacjonarne

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: inżynier
Czas trwania: 4 lat (osiem semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne

Ogólna charakterystyka kierunku studiów i efekty kształcenia*

 

Plany studiów:**

BLss 2017

BLss  2012

BLss  2010 – 2011

BLss  2009

 

Karty przedmiotów (sylabusy):

BLss – 2012, 2013

BLss – 2014

BLss – 2017

 

 

dotyczy studentów rekrutowanych w 2012 i 2013 roku
**  plany studiów z uwzględnieniem roku rekrutacji