Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Katarzyna Korzeniewska


Katarzyna Korzeniewska
średnia ocen: 4.52
katarzyna.korzeniewska1994@wp.pl

Rok: 2016

Instytut Pedagogiczno-Językowy

Kierunek: Pedagogika

Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie


Tytuł pracy dyplomowej:

Funkcjonowanie dziecka z zespołem Downa w rodzinie.


Osiągnięcia i nagrody:

stypendium naukowe


Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki:

wolontariat w rodzinnym pogotowiu opiekuńczym, praca jako kelnerka, praca w Multikinie


Zainteresowania:

gra w siatkówkę, czytanie książek


Rodzaj poszukiwanej pracy:

nauczyciel w przedszkolu


Znajomość języków obcych:

język angielski w mowie - podstawowy
język angielski w piśmie - podstawowy
język niemiecki w mowie - podstawowy
język niemiecki w piśmie - podstawowy

język hiszpański w stopniu podstawowym