Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Budownictwo - niestacjonarne

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: inżynier
Czas trwania: 4 lat (osiem semestrów)
Tryb studiów: niestacjonarne

Ogólna charakterystyka kierunku studiów i efekty kształcenia*

 

Plany studiów:**

BLsn  2012, 2013

BLsn  2011

BLsn  2010

BLsn  2009

 

Karty przedmiotów (sylabusy):

BLsn – 2012, 2013

BLsn – 2014

 

*  dotyczy studentów rekrutowanych w 2012 i 2013 roku
**  plany studiów z uwzględnieniem roku rekrutacji