Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Sylwia Kot


Sylwia Kot
średnia ocen: 4,41
sylmarzenie@wp.pl

Rok: 2013

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: Administracja

Specjalność: administracja samorządowa i finanse publiczne


Tytuł pracy dyplomowej:

Podmioty na prawach strony w postępowaniu administracyjnym


Osiągnięcia i nagrody:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2013/14.


Rodzaj poszukiwanej pracy:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu


Znajomość języków obcych: